bra|vis|si|mo

bra|vis|si|mo
bra|vis|si|mo «brah VEES see moh», interjection, noun, plural -mos.
superlative of bravo1.

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • bravissimo — bra|vis|si|mo bra|vis|si|mo udråbsord; bravo bravissimo …   Dansk ordbog

  • bravissimo! — bra|vis|si|mo! 〈[ vı̣s ] Int.〉 ausgezeichnet! (als Beifallskundgebung) [ital., Superl. zu bravo] …   Universal-Lexikon

  • bravissimo! — bra|vis|si|mo! 〈 [ vı̣s ]〉 ausgezeichnet, vortrefflich (als Beifallskundgebung) [Etym.: ital., Superlativ zu bravo] …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • bravissimo — bra|vis|si|mo [...v...] <it. ; Superlativ von bravo, vgl. ↑bravo> sehr gut! (Ausruf od. Zuruf, durch den Beifall u. Anerkennung ausgedrückt werden) …   Das große Fremdwörterbuch

  • bravissimo — bra•vis•si•mo [[t]brɑˈvɪs əˌmoʊ, ˈvi si [/t]] interj. fot (used to express the highest praise to a performer.) • Etymology: 1755–65; < It, =brav(o) bravo+ issimo superl. suffix …   From formal English to slang

  • braškinti — brãškinti ( yti), ina, ino, braškìnti, ìna, ìno 1. tr., intr. daryti, kad braškėtų, tarškinti: Ans brãškina su pirštais J. Langenyčios nebrãškink J. Girdi, kaip lytus brãškina į stogą! Kal. Šaltis tvorą brãškina K. Su dantimis braškinti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • branduolas — sm. (3a) 1. žr. branduolys 1: Branduolaĩ ant medžio sudžiūva Žsl. Akuotas be grūdo, kiaušas be branduolo SE212. Atnešė riešutų, tai vienų branduolų̃ privalgiau, tik gert noris Dglš. Čia arielka su branduolaĩs (vyšnių kaulelių kanduolais) Dglš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bravo — brãvo interj. TrpŽ šauksmas, reiškiantis pagyrimą, susižavėjimą: Brãvo, gerai apskaldei ausis, jam seniai taip reikėjo! Pbs. O vis dėlto iš tavęs brãvo vyras! Krkl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braidžiojimas — sm. (1) K → braidžioti 1: Tatai vis nuo to braidžiojimo dabar burnos nebuždaro (kosti) Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • branksčioti — branksčioti, ioja, iojo intr. Skr, branksčioti, ioja, iojo liesti kokiu kietu daiktu, dunksenti, stuksenti: Kas čia man branksčio[ja] skvernuose, kietas daiktas J. Peilis čia kap vis branksčioja Vlk. ║ braukyti: Ką tu manei branksčioji su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”